MENU Natuzzi
x
Φόρτωση

Πολιτικη απορρητου και πνευματικη ιδιοκτησια

 

Πολιτική απορρήτου και cookies
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ιστοσελίδας www.natuzzi.com περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συμβουλεύονται τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο. 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/03 (εφεξής «νόμος περί ιδιωτικού απορρήτου») για τους χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλους δικτυακούς τόπους που οι χρήστες συμβουλεύονται μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας, για τις οποίες η Natuzzi S.p.A. δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο. Οι πληροφορίες βασίζονται επίσης στη σύσταση αριθ. 2/2001, την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την ομάδα που δημιουργήθηκε από το άρθρο. 29 της οδηγίας αριθ. 95/46 / ΕΚ, υιοθέτησαν στις 17 Μαΐου 2001 για να προσδιορίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων επί γραμμής: τις μεθόδους, οι χρόνοι και η φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι ελεγκτές δεδομένων στους χρήστες όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Ο ελεγκτής των δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας είναι η Natuzzi S.p.A., με έδρα τη Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA)

Ο επεξεργαστής των δεδομένων

Ο εξωτερικός επεξεργαστής δεδομένων είναι το Trade Trade S.r.l., με έδρα τη Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT). Ένας ενημερωμένος κατάλογος των άλλων επεξεργαστών δεδομένων μπορεί να ληφθεί μέσω αποστολής email στο natuzzi@protectiontrade.it

Θέση, σκοποί και γνωστοποίηση των δεδομένων
Η επεξεργασία που σχετίζεται με τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας πραγματοποιείται στο προαναφερόμενο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, από υπαλλήλους και συνεργάτες της Natuzzi S.p.A. που είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους, και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ανατεθεί σε αυτήν. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες που υποβάλλουν αιτήσεις για υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή της υπηρεσίας και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, εκτός εάν η γνωστοποίηση απαιτείται από το νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητη για την ικανοποίηση των αιτημάτων. Τα δεδομένα, τα οποία δεν θα γνωστοποιηθούν, μπορούν να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποκλειστικά για τη διαχείριση των υπηρεσιών που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας.

Τύποι επεξεργασμένων δεδομένων
Δεδομένα περιήγησης
Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας, τα οποία μεταδίδονται σιωπηρά μέσω της χρήσης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συνδέονται με συγκεκριμένα άτομα, αλλά θα μπορούσαν, λόγω της φύσης τους, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών.

Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις IP και τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των απαιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε σε απάντηση, τον ψηφιακό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και τον υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ευθύνη σε περίπτωση πιθανών εγκλημάτων πληροφορικής που βλάπτουν τον ιστότοπο. 

Δεδομένα που παρέχονται προαιρετικά από το χρήστη
Η προαιρετική, ρητή και οικειοθελής αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα περιέχονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες αναφέρονται σταδιακά ή εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου αφιερωμένες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία των διαδικασιών και να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης on-line εφαρμογών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Απλοποιούν την ανάλυση της περιήγησης δικτύου ή υποδεικνύουν πότε γίνεται επίσκεψη σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, καθώς επίσης επιτρέπει στις εφαρμογές δικτύου να αποστέλλουν πληροφορίες σε μεμονωμένους χρήστες.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, τον τρόπο χρήσης τους από την Natuzzi S.p.A. και τον τρόπο διαχείρισης τους παρέχονται παρακάτω.

Το Natuzzi S.p.A χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:
- "τεχνικά" cookies:
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγηση και εγγυώνται ασφαλή και αποτελεσματική περιήγηση στον ιστότοπο. Τα cookies του Google Analytics χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αυτά είναι cookies τρίτων που συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ανώνυμα για να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες του ιστότοπου υποδοχής (cookies απόδοσης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική cookies Google, ανατρέξτε στον σύνδεσμο που αναφέρεται παρακάτω: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html


- "cookies κοινωνικής σύνδεσης" τρίτου μέρους:
Εάν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, λαμβάνετε cookies από τον συγκεκριμένο ιστότοπο ("ιδιόκτητο") και επίσης από ιστότοπους που διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί ("τρίτα μέρη"). Αυτά τα cookies τρίτου μέρους σχετίζονται με τα "κοινωνικά plug in" για το Facebook, το Twitter, το Google. Αυτά είναι μέρη της σελίδας που δημιουργείται απευθείας από τους ιστότοπους αυτούς και περιλαμβάνονται στη σελίδα φιλοξενίας. Η πιο συνηθισμένη χρήση των κοινωνικών εφαρμογών είναι η κοινή χρήση του περιεχομένου τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η παρουσία αυτών των plug in σημαίνει ότι τα cookies μεταδίδονται προς και από τις ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Ανατρέξτε στις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται από "τρίτους".

Για μεγαλύτερη διαφάνεια και απλότητα, οι διευθύνσεις στις οποίες μπορούν να ληφθούν οι εν λόγω πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης των cookies παρέχονται παρακάτω:

Πληροφορίες Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Πληροφορίες Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
Πληροφορίες Youtube: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Πληροφορίες Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

- "remarketing cookies ":
Αυτά είναι μόνιμα cookies, δηλαδή μέρη πληροφοριών που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη έως ότου διαγραφούν τα cookies. Τα "μόνιμα cookies" αποθηκεύουν μόνο το γεγονός ότι ένας επισκέπτης αγνώστων στοιχείων έχει περιηγηθεί στον ιστότοπο και εάν ο επισκέπτης έχει αποδεχθεί ή όχι τις συνοπτικές πληροφορίες. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί άλλα επίμονα cookies τρίτων για την παρακολούθηση επισκέψεων σχετικά με τις ψηφιακές δραστηριότητες που εκτελούνται.
Χρησιμοποιούνται τα remarketing cookies της Google.

Ο χρήστης μπορεί να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή όχι τα cookies χρησιμοποιώντας τις δικές του ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης.

Ολική ή μερική απενεργοποίηση των cookies:
Η πλήρης ή μερική απενεργοποίηση τεχνικών cookies θα μπορούσε να αποτρέψει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου που προορίζονται για εγγεγραμμένους χρήστες. Ωστόσο, η χρήση δημόσιου περιεχομένου είναι δυνατή ακόμη και όταν τα cookies είναι εντελώς απενεργοποιημένα.
Η απενεργοποίηση των cookies "τρίτου μέρους" δεν επηρεάζει την περιήγηση με οποιονδήποτε τρόπο.
Η ρύθμιση πρέπει να οριστεί ειδικά για τους διαφορετικούς ιστότοπους και εφαρμογές web.
Τα καλύτερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την επιλογή διαφορετικών ρυθμίσεων για τα "ιδιόκτητα" cookies και τα "cookies τρίτων".
Οι διαδικασίες για την απενεργοποίηση των cookies μερικών προγραμμάτων περιήγησης εμφανίζονται παρακάτω.

Firefox:
1. Ανοίξτε τον Firefox
2. Πατήστε "Alt" στο πληκτρολόγιο
3. Στη γραμμή εργαλείων στo πάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε "Εργαλεία", στη συνέχεια "Επιλογές"
4. Επιλέξτε την επιλογή "Απόρρητο"
5. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις χρονολογίας" και, στη συνέχεια, στο "Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων". Καταργήστε την επιλογή "Αποδοχή cookies από ιστότοπους" και αποθηκεύστε τις προτιμήσεις.

Internet Explorer:
1. Ανοίξτε τον Internet Explorer
2. Κάντε κλικ στο " Εργαλεία " και στη συνέχεια στο "Επιλογές Internet"
3. Επιλέξτε την επιλογή "Απόρρητο" και μεταβείτε στο επιθυμητό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων (πάνω για να αποκλείσετε όλα τα cookies και κάτω για να επιτρέψετε όλα τα cookies).
4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK

Google Chrome:
1. Ανοίξτε το Google Chrome
2. Κάντε κλικ στο " Εργαλεία "
3. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και έπειτα "Προηγμένες ρυθμίσεις"
4. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις περιεχομένου" στην ενότητα "Απόρρητο"
5. Στην επιλογή "Cookies", είναι δυνατό να καταργήσετε την επιλογή των cookies και να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις

Σαφάρι:
1. Ανοίξτε το Safari
2. Επιλέξτε "Προτιμήσεις" στη γραμμή εργαλείων, στη συνέχεια επιλέξτε τον πίνακα "Ασφάλεια" στο παράθυρο διαλόγου που ακολουθεί
3. Στην ενότητα "Αποδοχή cookies", μπορείτε να καθορίσετε εάν και πότε το Safari αποθηκεύει cookies από τους ιστότοπους. Κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (ερωτηματικό) για περισσότερες πληροφορίες
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο "προβάλλετε cookies (Show cookies)"

Προαιρετική παροχή δεδομένων
Εκτός από αυτό που καθορίζεται για τα δεδομένα περιήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει προσωπικά δεδομένα για να ζητήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Ίσως είναι αδύνατο να αποκτήσετε την ζητούμενη υπηρεσία εάν δεν παρασχεθούν τα δεδομένα.

Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε χειροκίνητη ή αυτόματη επεξεργασία, για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται κατά τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων, ακόμη και τυχαία, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη επεξεργασία ή επεξεργασία που δεν σχετίζεται με τους σκοπούς συλλογής, με τη λήψη κατάλληλων και προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών
Οι άνθρωποι στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το άρθρο. 7 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο παρουσιάζεται παρακάτω:

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει επιβεβαίωση σχετικά με το αν υπάρχουν ή όχι δικά του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και αν δεν είναι καταχωρημένα, και αν γνωστοποιούνται σε κατανοητή μορφή.

2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει:
α) την προέλευση των προσωπικών δεδομένων •
β) τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας •
γ) τη λογική που εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα •
δ) την ταυτότητα του υπεύθυνου ελέγχου δεδομένων, των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και του εκπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 •
ε) τα συμβαλλόμενα μέρη ή τις κατηγορίες των μερών στα οποία μπορούν να διαβιβαστούν τα δεδομένα ή τα μέρη που μπορούν να τα μάθουν ως ο διορισμένος αντιπρόσωπος στην επικράτεια του κράτους, διαχειριστές και υπεύθυνους επεξεργασίας .

3. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να λάβει:
α) αναθεώρηση, διόρθωση ή, εάν είναι επιθυμητό, συμπλήρωση των δεδομένων •
β) διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή παρεμπόδιση δεδομένων που υποβάλλονται παράνομα σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν χρειάζεται να τηρούνται σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί •
γ) πιστοποίηση ότι οι λειτουργίες των σημείων α) και β) έχουν αναλυθεί, ακόμη και μόνο ως προς το περιεχόμενό τους, σε όσους έχουν κοινοποιηθεί ή αποκαλυφθεί τα ίδια τα δεδομένα, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή θα συνεπαγόταν χρήση πόρων που είναι προδήλως δυσανάλογη προς το δικαίωμα που προστατεύεται.

4. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιταχθεί εν μέρει ή πλήρως:
α) για νόμιμους λόγους, σε επεξεργασία των δικών του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και για τους λόγους για τους οποίους έχουν συλλεχθεί •
β)σε  επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προκειμένου να αποστέλλεται υλικό διαφήμισης ή απευθείας πωλήσεων ή να διεξάγονται έρευνες αγοράς ή να πραγματοποιούνται επιχειρηματικές επικοινωνίες.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο natuzzi@protectiontrade.it

 

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμε&nu

Περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ