Privacy-Copyright-58d10742a7c051.jpg

Πολιτικη απορρητου και πνευματικη ιδιοκτησια

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES

ΣΥΝΟΨΗ

Σε αυτή τη σελίδα περιγράφονται οι μέθοδοι διαχείρισης του ιστότοπου Natuzzi, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 (εφεξής ονομαζόμενο: “Κανονισμό”), σχετικά με την προστασία φυσικών προσώπων όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων, και αφορούν χρήστες των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλους ιστότοπους που μπορεί να είναι επισκέψιμοι μέσω συνδέσμων που υπάρχουν στον ιστότοπό μας και για τους οποίους η NatuzziS.p.A. δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία έπειτα από επίσκεψη στον ιστότοπό μας, είναι η NatuzziS.p.A. (εφεξής ονομαζόμενη: “Natuzzi”) με έδρα στην ViaIazzitiello 47-SanteramoinColle (BA).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαχειριστής Προστασίας Δεδομένων είναι η ProtectionTradeS.r.l. με έδρα στην ViaGiorgioMorandi-22, Itri (LT), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

 

ΤΟΠΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση που συνδέεται με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου, πραγματοποιείται στο προαναφερθέν γραφείο της Εταιρείας, από υπαλλήλους και συνεργάτες της Natuzzi με αντικείμενο εργασίας τη διεξαγωγή της διαχείρισης. Τα δεδομένα που αντλούνται από τον Ιστότοπο μπορούν να γνωστοποιηθούν: στους διευθύνοντες του ιστότοπου, σε συνεργάτες των οποίων τις τεχνολογικές ή άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής Δεδομένων για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των χρηστών, καθώς και σε άτομα των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα είναι, δια νόμου και/ή παράγωγης νομοθετικής διάταξης, αναγνωρισμένο. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από χρήστες που αιτούνται πληροφορίες (αιτήσεις για πληροφορίες, απαντήσεις σε ερωτήσεις κλπ) ή άλλου είδους επικοινωνία, χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της αιτούμενης υπηρεσίας και γνωστοποιούνται σε τρίτους μόνο στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.

ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Δεδομένα πλοήγησης

Τα συστήματα υπολογιστών και οι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, αποκτούν κάποια προσωπικά δεδομένα, κατά την τυπική λειτουργία τους, των οποίων η μετάδοση είναι έμμεσα εγγενής στη χρήση των διαδικτυακών πρωτόκολλων επικοινωνίας.

Πρόκειται για δεδομένα που δε συλλέγονται με σκοπό να συσχετιστούν με ταυτοποιημένους ενδιαφερόμενους, αλλά, εκ φύσεως, δύνανται, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή τρίτων, να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει, διευθύνσεις IP ή ονόματα domain των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από αυτούς που συνδέονται με τον ιστότοπο, διευθύνσεις σε σημειογραφία URI (UniformResourceIdentifier) σχετικά με τα υποβληθέντα αιτήματα, τη χρονική στιγμή του αιτήματος, τη μέθοδο υποβολής του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε σε απάντηση, ο αριθμητικός κώδικας που δηλώνει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, λάθος κλπ) και άλλες παραμέτρους σχετικές με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου καθώς και τον έλεγχο καλής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθύνης, σε περίπτωση ενδεχόμενου ηλεκτρονικού εγκλήματος εις βάρος του ιστότοπου.

Δεδομένα εκουσίως παρεχόμενα από το χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή email στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται σε αυτόν τον ιστότοπο οδηγεί στην απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, καθώς απαιτείται για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού δεδομένου που αναφέρεται στην αλληλογραφία.

Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναρτώνται σταδιακά στις σελίδες του ιστότοπου, που προσφέρονται για ειδικές υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών και να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης των διαδικτυακών εφαρμογών. Τα cookies είναι κειμενικά στοιχεία που εισάγονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Οι λειτουργίες των cookies είναι να βελτιώνουν την ανάλυση διαδικτυακής επισκεψιμότητας ή να υποδεικνύουν πότε ένας συγκεκριμένος ιστότοπος δέχεται επίσκεψη και να δίνουν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές για να στείλουν πληροφορίες σε μεμονωμένους χρήστες. Παρακάτω, δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, ειδικά δε για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τη Natuzzi καθώς για το πως να τα διαχειριστείτε.

Η Natuzzi χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:

 • “technical” cookies

Αυτά τα cookiesλειτουργούν επί της πλοήγησης και εξασφαλίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική περιήγηση στον ιστότοπο. Επιπρόσθετα, τα GoogleAnalyticscookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Αυτά είναι cookies τρίτων, που συλλέγονται και αναλύονται σε ανώνυμη μορφή, με σκοπό τον έλεγχο και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπου που τα φιλοξενεί (performancecookies). (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Google για τα cookies θα βρείτε στον εξής σύνδεσμο:                                                         http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html )

 • cookies τρίτων(third-party cookies) πουαφορούνσε “social plugins”

Κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, ενδεχομένως να λάβετε cookies και από το site που επισκέπτεστε (“ιδιόκτητα”) και από ιστότοπους που ελέγχονται από άλλους οργανισμούς (“τρίτων”). Τα cookies τρίτων είναι αυτά που αφορούν σε “socialplugins” για το Facebook, το Twitter και τη Google. Αυτά είναι τμήματα της σελίδας που επισκέπτεστε, τα οποία παράγονται απ’ ευθείας από τους προαναφερθέντες ιστότοπους και ενσωματώνονται στη σελίδα. Η πλέον κοινή χρήση των socialplugins στοχεύει στην κοινή χρήση (share) περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα. Η παρουσία των plugins οδηγεί στη μεταβίβαση cookies από και προς όλους τους ιστότοπους που ελέγχονται από τρίτους. Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται από “τρίτους” διέπεται από την αντίστοιχη πολιτική τους, για την οποία θα πρέπει να ενημερωθείτε. Για τη διασφάλιση διαφάνειας και για την εξυπηρέτησή σας, οι σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρατίθενται παρακάτω:

Facebook information briefing: https://www.facebook.com/help/cookies

LinkedIn information briefing: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube information briefing: https://www.google.it/int/it/policies/technologies/cookies

Instagram information briefing: https://instagram.com/legal/cookies/

 

 • “Remarketing” cookies

Αυτά είναι ανθεκτικά cookies. Είναι τμήματα πληροφοριών που διαρκούν περισσότερο, εισάγονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη και παραμένουν εκεί ώσπου να διαγραφούν. Τα “ανθεκτικά cookies” καταγράφουν μόνο τις περιπτώσεις που ένας αγνώστων στοιχείων επισκέπτης πλοηγήθηκε στον ιστότοπο και αποδέχθηκε ή όχι, την ενημέρωση. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης ανθεκτικά cookies τρίτων για τον έλεγχο των επισκέψεων όσον αφορά στις ψηφιακές τους δραστηριότητες. Τα Remarketingcookies που χρησιμοποιούμε είναι της Google.

 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αποδοχή ή όχι των cookies, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του.

 

ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η ολική ή μερική κατάργηση των τεχνικών cookies μπορεί να υπονομεύσει τις λειτουργίες του ιστότοπου που απευθύνονται σε εγγεγραμμένους χρήστες. Το δημόσιο περιεχόμενο, αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στην περίπτωση ολικής κατάργησης των cookies.

Η κατάργηση των “cookies δημιουργίας προφίλ” (profilingcookies) ή των “cookies τρίτων” (third-partycookies), δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο αρνητικά, την πλοήγηση.

Μέσω των Ρυθμίσεων, μπορούν να οριστούν συγκεκριμένες εντολές για κάθε ιστότοπο ή εφαρμογή. Τα καλύτερα προγράμματα πλοήγησης επιτρέπουν τον ορισμό διαφορετικών ρυθμίσεων για “ιδιόκτητα” cookiesκαι cookies “τρίτων”.

Παρακάτω παρατίθενται τρόποι κατάργησης των cookies σε συγκεκριμένα προγράμματα πλοήγησης.

Google Chrome

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο:από το μενού του Chrome.
 2. Επιλέξτε: Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε: Εμφάνιση Σύνθετων Ρυθμίσεων.
 4. Στο τμήμα: “Απόρρητο”, επιλέξτε: Ρυθμίσεις Περιεχομένου.
 5. Επιλέξτε: Κατάργηση όλων
 6. Επιλέξτε: Τέλος

Safari

 1. Από το μενού του Safari (εικονίδιο πάνω δεξιά) επιλέξτε: Προτιμήσεις.
 2. Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε το εικονίδιο: Ασφάλεια (λουκέτο).
 3. Βρείτε την επιλογή: “Αποδοχή cookies” και επιλέξτε: “Ποτέ”

Firefox

 1. Πατώντας στο εικονίδιο: του μενού, επιλέξτε: Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε: “Απόρρητο”.
 3. Από το: “Ιστορικό”, επιλέξτε: “Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις”
 4. Για να ενεργοποιήσετε τα cookies, επιλέξτε: “Αποδοχή cookies από ιστότοπους”, για να τα απενεργοποιήσετε ακυρώστε την επιλογή σας.

Explorer

 1. Από το μενού του Explorer, επιλέξτε: Ρυθμίσεις και μετά: Σύνθετες Επιλογές.
 2. Βρείτε το πεδίο για τα: Cookies και επιλέξτε αποδοχή ή απόρριψη μερική ή συνολική.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εκτός της περιπτώσεως δεδομένων που είναι απαιτούμενα για την πλοήγηση, ο χρήστης είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θα χορηγήσει τα προσωπικά του δεδομένα κατά την υποβολή κάποιου αιτήματος προς την εταιρεία. Η μη χορήγησή τους μπορεί να κάνει αδύνατη την ικανοποίηση του αιτήματος.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία με χειροκίνητα και αυτόματα μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο για τη χρονική περίοδο που κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός της περίπτωσης άλλων απαιτήσεων νομικής φύσεως. Με την ολοκλήρωση αυτού, τα προσωπικά δεδομένα, διαγράφονται.

Με την αποδοχή remarketingcookies, το προφίλ του χρήστη μπορεί να σκιαγραφείται, κατά το μέγιστο, για 90 ημέρες.

Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, θα αποθηκεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται, μέσω υιοθέτησης κατάλληλων προληπτικών μέτρων ασφαλείας, ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας, συμπεριλαμβανομένου του συμπτωματικού, των δεδομένων, μη εγκεκριμένης πρόσβασης ή επεξεργασίας που είναι μη επιτρεπτή ή μη σύμφωνη με τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέχθηκαν.

Το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παροχή υπηρεσίας ή η ανταπόκριση σε αίτημα, προς το συμφέρον των ενδιαφερόμενων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στον Διαχειριστή Δεδομένων ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected], για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό: συγκεκριμένα, να ζητήσει πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση, φραγή, ανάκληση συναίνεσης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, περιορισμό της επεξεργασίας, της φορητότητας των δεδομένων και τη διαγραφή τους.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελίες στην Αρχή Ελέγχου.